Aanwezigheids- en bewegingsmelders

Aanwezigheidsmelders en bewegingsmelders - gewoon vanzelfsprekend

Voor entrees of opslagruimten, in particuliere woningen of bedrijfsgebouwen - Theben biedt voor elke toepassing de ideale aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder voor wandmontage en plafondmontage. Alle apparaten zijn gemakkelijk te monteren en eenvoudig te bedienen. Ze helpen ook om energie te besparen door aanwezigheids- of bewegingsafhankelijke verlichtingsregeling en om het comfort en de veiligheid binnen en buiten te verhogen. Naast klassieke apparaten biedt Theben ook apparaten voor gebruik in KNX-systemen en voor verlichtingsconcepten volgens de DALI-2-standaard.

aanwezigheids- en bewegingsmelders

Aanwezigheidsmelders en bewegingsmelders - gewoon vanzelfsprekend
Voor entrees of opslagruimten, in particuliere woningen of bedrijfsgebouwen - Theben biedt voor elke toepassing de ideale aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder voor wandmontage en plafondmontage. Alle apparaten zijn gemakkelijk te monteren en eenvoudig te bedienen. Ze helpen ook om energie te besparen door aanwezigheids- of bewegingsafhankelijke verlichtingsregeling en om het comfort en de veiligheid binnen en buiten te verhogen. Naast klassieke apparaten biedt Theben ook apparaten voor gebruik in KNX-systemen en voor verlichtingsconcepten volgens de DALI-2-standaard.

Wat is het verschil tussen een aanwezigheidsmelder en een bewegingsmelder? Aanwezigheidsdetectoren werken volgens hetzelfde principe als bewegingsdetectoren: Zij registreren thermische straling in hun omgeving of in hun detectiegebied. Wanneer in het detectiegebied warmtestraling wordt geregistreerd, bijvoorbeeld door een naderende persoon, zet de aanwezigheidsmelder deze om in een meetbaar elektrisch signaal. Wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel komt, wordt het licht ingeschakeld.

Het verschil tussen bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders ligt in de gevoeligheid van de sensoren. Aanwezigheidsdetectoren hebben veel gevoeligere sensoren dan bewegingsdetectoren en registreren zelfs de kleinste bewegingen. De gevoelige sensoren verdelen het detectiegebied van een aanwezigheidsmelder gelijkmatig in maximaal 1.000 zones. Als een schaakbord lopen de zones door het hele detectiegebied. Zelfs minimale veranderingen in het warmtebeeld, zoals het typen op een toetsenbord in een open kantoorruimte, worden geregistreerd. Een bewegingsdetector daarentegen reageert alleen op grote veranderingen in het warmtebeeld en is daarom vooral geschikt voor toepassingen met grotere, lopende bewegingen of buitenshuis.

Een ander verschil tussen bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders is de lichtmeting. Een bewegingsmelder meet eenmaal de lichtsterkte wanneer hij het licht inschakelt vanwege een beweging. Als het in het verdere verloop beweging registreert, bijvoorbeeld 's morgens in een kantoorruimte, wordt de overschrijdingstijd telkens opnieuw aangepast. Het licht blijft dus ingeschakeld, hoewel het daglicht inmiddels voldoende zou zijn en de ingestelde lichtsterkte allang is overschreden. Dus het licht blijft onnodig branden.

Aanwezigheidsmelders daarentegen meten permanent de lichtsterkte: wanneer een individueel ingestelde lichtsterkte wordt overschreden, schakelt de aanwezigheidsmelder het licht uit, ook wanneer hij een beweging registreert. Naast energiekosten bespaart dit ook veel CO2.

Voor welke toepassingen zijn aanwezigheidsmelders of bewegingsmelders geschikt?
Aanwezigheidsmelders en bewegingsmelders bieden een enorm scala aan toepassingen binnen en buiten en voldoen zelfs aan de meest veeleisende eisen voor een comfortabele en energie-efficiënte verlichtingsregeling. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Sanitaire ruimten: Automatische, bewegingsafhankelijke verlichting van een (restaurant)toilet zonder daglicht. Terwijl de bewegingsmelder door de PIR-sensor wordt geactiveerd, stelt de geïntegreerde microfoon de opvolgingstijd in. Aanbevelingen: Aanwezigheidsmelder theMura S180-101 B UP, aanwezigheidsmelder thePiccola P360-100 DE of bewegingsmelder LUXA 103.
 • Opslagruimten zonder daglicht: In een kleine, raamloze opslagruimte moet het licht automatisch aangaan zodra iemand de ruimte betreedt en - om energie te besparen - ook weer uitgaan na een bepaalde nalooptijd.  Aanbeveling: Bewegingsmelder theMova S360-100 DE, aanwezigheidsmelder theRonda S360-100 DE of bewegingsmelder theMura S180-100 UP.
 • Trappenhuizen zonder daglicht: Automatische verlichting van een trappenhuis zonder raam in een parkeergarage. Aanbeveling: Bewegingsmelder theMova P360-100 UP, aanwezigheidsmelder theRonda P360-100 M UP of bewegingsmelder theMura S180-100 UP.
 • Vochtige ruimtes: Aanwezigheidsafhankelijke verlichtingsregeling in kleedkamers met douches vereist een hoge beschermingsklasse. In deze ruimten bestaat namelijk het risico dat aanwezigheids- en bewegingsmelders worden blootgesteld aan spatwater. Aanbevelingen: Aanwezigheidsmelder theRonda S360-100 UP, bewegingsmelder thePiccola S360-100 DE of aanwezigheidsmelder theRonda S360-100 DE.
 • Entreehallen, foyers en lobby's: Aanwezigheidsafhankelijke lichtregeling, bijvoorbeeld in de hal van een administratief gebouw, ook vanaf grote hoogte. Aanbeveling: Aanwezigheidsmelder theRonda P360-100 M UP of aanwezigheidsmelder thePrema P360-101 E UP.
 • Gangen, hallen en vluchtwegen: Automatische verlichting van een lange gang met grote ramen. Tegenover de vensterpuien bevinden zich kantoren waarvan de muren gedeeltelijk uit glas bestaan. Bewegingen in de kantoren mogen geen invloed hebben op de lichtregeling in de gang. Aanbeveling: Aanwezigheidsmelder (gangmelder) thePassa P360-101 UP.
 • Kantoren en werkplekken: Aanwezigheidsafhankelijke licht- en klimaatregeling van individuele werkplekken. De verlichting moet naar behoefte vanaf het bureau via een afstandsbediening kunnen worden in- en uitgeschakeld. Bij kortstondige aanwezigheid in de kamer mag het licht niet langer dan twee minuten aanblijven om energie te besparen. Een dynamische aanpassing van de overschrijdingstijd aan het gedrag van de gebruiker is wenselijk. Aanbeveling: thePrema S360-100 Eaanwezigheidsmelder voor inbouw.
 • Open kantoren en hallen: Complex lichtmanagement in een open kantoorruimte met lichtmeting aan de raamzijde met daglichtinval en aan de donkere gangzijde. Afhankelijk van de daar gemeten luxwaarden moet het licht in het hele kantoor worden ingeschakeld. Aanbeveling: Aanwezigheidsmelder thePrema P360-101 E UP of aanwezigheidsmelder PlanoSpot 360 DALI DE.
 • Sporthallen: Bij het betreden van het speelveld in een sporthal moet het licht automatisch aangaan. Elk van de drie speelvelden moet onafhankelijk worden geschakeld. Een veld is 21 meter breed en 30 meter lang. De sporthal heeft grote raamfronten met invallend daglicht. Aanbeveling: Aanwezigheidsmelder theRonda P360-100 M UP of aanwezigheidsmelder thePrema P360-101 E UP.
 • Klaslokalen, seminarruimten en vergaderzalen: Onafhankelijke, aanwezigheids- en helderheidsafhankelijke regeling van drie DALI-verlichtingsstroken in een klaslokaal of seminarruimte. Verlichtingsscenario's die via een afstandsbediening kunnen worden opgeroepen, zijn gewenst. Invallend daglicht moet optimaal worden benut. Aanbeveling: Aanwezigheidsmelder theRonda P360-330 DALI UP.
 • Magazijnen, bibliotheken en archieven: Bewegingsafhankelijke verlichting van individuele gangen in een magazijn. Vorkheftrucks of werknemers in het hoofdpad mogen geen licht inschakelingen veroorzaken in de dwarsgangen. Het licht mag daar alleen branden als de dwarsgangen worden betreden. Aanbeveling: Aanwezigheidsmelder (gangmelder) thePassa P360-101 UP.

Aanwezigheidsmelders kunnen meer dan alleen licht
Met aanwezigheidsmelders van Theben staan alle mogelijkheden voor een energiezuinige en intelligente verlichtingsregeling open. Naast de klassieke toepassing voor lichtregeling in kantoren, gangen en openbare gebouwen, kunt u ook verwarming en airconditioning regelen op basis van aanwezigheid. Dit bespaart u energiekosten en vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk. Aanwezigheidsdetectoren reageren op de geringste bewegingen en meten tegelijkertijd de lichtsterkte in de ruimte. Wanneer geen beweging meer wordt geregistreerd of een individueel gedefinieerde lichtsterkte wordt overschreden, schakelt de aanwezigheidsmelder het licht automatisch uit.

Voordeel van een vierkant detectiegebied  
Het vierkante detectiegebied is ideaal voor de overgrote meerderheid van de ruimten waarin aanwezigheidsmelders worden gebruikt. Hierdoor kunnen de afzonderlijke detectoren perfect worden opgesteld. Zonder hiaten en zonder onnodige overlappingen. Zonder dode hoeken. Dit vereenvoudigt de planning, vermindert de installatie-inspanning, bespaart energie en verlaagt de kosten. Dit komt doordat er doorgaans minder apparaten nodig zijn vanwege het vierkante detectiegebied.

Optimale planning van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders
Wie licht van meet af aan correct wil plaatsen, gebruiken en regelen, doet er goed aan de gratis lichtsimulatie Relux te gebruiken. Relux biedt professionele planningssoftware voor het bedenken en realiseren van complexe lichtsturingen. De software voor planners, architecten en verlichtingsontwerpers is gebaseerd op de verlichtingsoplossingen van vele fabrikanten en wordt door gebruikers wereldwijd gewaardeerd. Theben is een Relux-lid in de productgroep Sensoren.

Met de RED CAD-planningssoftware kunnen plannen professioneel en efficiënt worden gemaakt. Dankzij de geïntegreerde symbolenbibliotheek kunnen de detectiebereiken van Theben-bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders snel en betrouwbaar in de plannen worden opgenomen.