CO2-concentratie betrouwbaar meten - met CO2-sensoren

Waar vele mensen een ruimte met elkaar delen, kan de lucht soms zwaar worden. Dat wordt meestal veroorzaakt door de uitgeademende kooldioxide (CO2). Het gevolg: welzijn, concentratie en prestatievermogen worden minder.

CO2-sensoren van Theben

CO2-sensoren van Theben bewaken de CO2-concentratie in scholen en klaslokalen, op kantoren, in conferentieruimtes en in passief- en laagenergiehuizenCO2-sensoren leveren zo een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgevingslucht.Op deze pagina vindt u informatie over de CO2-concentratie in de omgevingslucht en de gevolgen daarvan en over een op de behoefte afgestemde en energiezuinige ventilatieregeling met behulp van CO2-sensoren. 

Inhoud:

 

Achtergrond: verhoogde CO2-concentratie en de gevolgen ervan

We kennen ze allemaal: slecht geventileerde woningen, benauwde klaslokalen en muf ruikende conferentieruimtes. Dit wordt – naast de luchtvochtigheid en temperatuur – in de eerste plaats veroorzaakt door de uitgeademende kooldioxide. Een reuk- en smaakloos gas dat voor de mens alleen door zijn negatieve eigenschappen wordt opgemerkt: onpasselijkheid, lagere concentratie en verminderde prestatie.De mens neemt bij het inademen zuurstof uit de lucht op en geeft bij het uitademen kooldioxide af aan de lucht. De ingeademde lucht bevat 21 vol. % zuurstof en 0,035 vol. % kooldioxide. De uitgeademende lucht bevat echter nog slechts 16 vol. % zuurstof, maar al 4 vol. % kooldioxide. Weliswaar is kooldioxide pas vanaf een concentratie van 2,5 vol. % voor de mens toxisch, maar prestatievermogen, concentratie en welzijn worden reeds vanaf een kooldioxideconcentratie van 0,08 vol. % (800 ppm) aangetast.Juist in gesloten ruimtes zoals klaslokalen, kantoren of conferentieruimtes, waarin vaak vele mensen aanwezig zijn en die slechts beperkt kunnen worden geventileerd, worden daarom reeds na enkele minuten waarden van 5.000 tot 6.000 ppm kooldioxide bereikt. CO2-sensoren van Theben meten de CO2-concentratie op betrouwbare wijze. De gemeten waarden worden door de ventilatieregeling gebruikt als indicator voor de aanvoer van meer verse lucht.

Uiteenzetting: Max von Pettenkofer maakt de kwaliteit van de omgevingslucht meetbaar

Pettenkofer (Max von3 december 1818 tot 10 februari 1901) was Professor in de Medische Chemie aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München en vanaf 1865 de eerste Duitse Professor in de hygiëne. Met zijn onderzoek naar kooldioxeconcentraties legde hij reeds ruim 140 jaar geleden de basis voor onze huidige norm voor de luchtkwaliteit: DIN-1946-2. Hier wordt als bovenste grenswaarde een CO2-grenswaarde van 1500 ppm aangegeven. D.w.z. minder dan 1 miljoen luchtdeeltjes moeten indien mogelijk slechts 1500 CO2-molekulen bevatten.

 

CO2-concentratie

CO2-KonzentrationTypische CO2-concentratie (in ppm) en de gevolgen ervan voor de mens.

 

1000 ppm CO2 – de grenswaarde voor een kwalitatief goede omgevingslucht

Werkelijk kwalitatief goede omgevingslucht overschrijdt niet de grenswaarde van 1000 ppm CO2. Daarom eist de norm DIN 1946-6 een buitenluchtvolumestroom van 30 m3/h per persoon. Een kooldioxidewaarde van 1000 ppm CO2 kan bij de huidige bouwstandaards en de hoge dichtheid van de buitenmuren van gebouwen door af en toe ventileren of gekantelde ramen niet worden bereikt. Vaak kunnen ramen in openbare gebouwen zoals scholen, klaslokalen of ook grote kantoren niet worden geopend: een kwalitatief goede omgevingslucht kan dan slechts worden gegarandeerd met een ventilatiesysteem dat door een CO2-sensor worden aangestuurd.

 

Toepassing: CO2-sensoren in scholen, kantoren, passief- en laagenergiehuizen

Moderne gebouwen hebben vandaag de dag ook vanwege wettelijke voorschriften (zie de Duitse energiebesparingsverordening EnEV 2009, waarvan de bijgewerkte versie waarschijnlijk in 2012 wordt gepubliceerd) een zeer goede warmte-isolatie. Om de verwarmingskosten zo laag mogelijk te houden, zijn ramen, buitenmuren en daken - dus het gehele omhulsel van het huis – zo goed geïsoleerd dat een luchtuitwisseling onmogelijk is. Het gevolg is - naast een verhoogde CO2-concentratie - een hogere vochtigheid, die snel leidt tot schommelvorming in het gebouw. Risico's voor de gezondheid door schimmelsporen e.d. zijn daardoor voorgeprogrammeerd. Om risico's voor de gezondheid en bouwschade duurzaam te vermijden, is een op de behoefte afgestemde toevoer van verse lucht juist in moderne gebouwen zoals passief- en laagenergiehuizen absoluut noodzakelijk. Daarvoor zijn CO2-sensoren van Theben bij uitstek geschikt: naast de CO2-concentratie meten CO2-sensoren ook de relatieve vochtigheid in het gebouw. Als de  vooraf geprogrammeerde waarden worden overschreden, sturen de CO2-sensoren zoals de AMUN 716 KNX  een signaal naar de gebouwautomatisering, zoals KNX, en het ventilatiesysteem voert meer verse lucht aan en opent auomatisch een raam. Maar ook een traditionele regeling is met CO2-sensoren van Theben zoals de AMUN 716 R    mogelijk: deze stuurt het ventilatiesysteem direct aan. 

 

Ventilatieregeling: CO2-sensoren voor de op de behoefte afgestemde ventilatieregeling 

In combinatie met de moderne gebouwsysteemtechniek zoals KNX leveren CO2-sensoren een enorme bijdrage aan de energiebesparing. Zonder CO2-sensor ventileren wij volgens ons gevoel. En dat is meestal te laat of te veel. Te veel betekent in dit geval dat warmte en dus verwarmingskosten via de ververste omgevingslucht verloren gaan. Hier kunt u optimaal profiteren van de sterke punten van de CO2-sensoren van Theben: de meetresultaten van de CO2-sensor geven aan wanneer en hoe lang moet worden geventileerd. Het ventilatiesysteem voert alleen net zoveel verse lucht aan als werkelijk nodig is. Naast de daardoor bespaarde verwarmingsenergie zorgt de toerentalgeregelde ventilatieregeling met behulp van CO2-sensoren ook voor grote besparingen bij de ventilatoren van ventilatiesystemen. Het vermogen van een ventilator is tot de derde macht afhankelijk van zijn toerental. Een verlaging van het toerental met 20% leidt dus tot een halvering van het stroomverbruik.    

 

Volumestroom

MP CO2 SENSOR VOLUMENSTROM NL

CO2-sensoren maken een grote besparing van enerigekosten mogelijk (groen vlak).

 

Meetmethode: niet-dispersieve infraroodmeting (NDIR)

CO2-sensoren van Theben meten de CO2-concentratie door middel van infraroodspectroscopie, ook wel niet-dispersieve infraroodmeting (NDIR) genoemd. Omdat CO2 de inval van infrarood licht op de CO2-sensor dempt, verandert het ontvangen signaal afhankelijk van de CO2-concentratie van de omgevingslucht.  

 

Nadere informatie over CO2-sensoren van Theben:

 

Vragen?
Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen over CO2-sensoren: 055-2020000.

Onze servicetijden:
maandag t/m donderdag: 7.00 t/m 18.00 uur en vrijdag: 7.00 t/m 16.00 uur. Buiten onze servicetijden bereikt u de Hotline op hotline@theben.de.