Gegevensbescherming

Privacyverklaring van Theben AG

Wij, Theben AG (hierna "Theben" genoemd), zijn verheugd dat u onze website bezoekt en geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Wij nemen de bescherming van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft zeer serieus. Het is voor ons vanzelfsprekend om de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht te nemen. Hieronder informeren wij u over welke gegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, hoe lang wij deze opslaan en welke rechten u heeft wanneer wij uw gegevens verwerken.

In onze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we termen en definities van de Europese Verordening Gegevensbescherming DS-GVO, in het bijzonder art. 4 DS-GVO. Volgens deze verordening zijn wij de "voor de verwerking verantwoordelijke" en bent u de "betrokkene". Gegevens die direct of indirect betrekking hebben op u zijn "persoonsgegevens". Wanneer we in het vervolg van deze gegevensbeschermingsverklaring verwijzen naar uw "gegevens", bedoelen we in het algemeen de gegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw persoon.

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de:

Theben AG

Hohenbergstraße 32

72401 Haigerloch

Contact van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@theben.de

 

Volledig automatische verwerking van gegevens bij het oproepen van onze bedrijfswebsite

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard verschillende toegangsgegevens op in een elektronisch logboek ("logbestand"). Deze gegevens omvatten het IP-adres van uw toegang, de website vanwaar u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt, evenals de datum, het tijdstip waarop de pagina werd opgehaald en dus de duur van het bezoek. Deze gegevens worden volledig automatisch verzameld en alleen gebruikt voor foutenanalyse en technische verbetering van onze webservice. De ontvangers van deze gegevens zijn Theben IT en, indien nodig, IT-dienstverleners die in opdracht van Theben werken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij de instandhouding van de goede werking van onze websites. Na drie dagen worden de loggegevens automatisch overschreven. Andere volledig geautomatiseerde verwerkingen van gegevens wanneer u onze websites bezoekt, zijn ons gebruik van cookies en onze analyse van gebruiksgegevens wanneer u onze websites bezoekt. Deze verwerkingen worden beschreven in afzonderlijke secties van dit privacybeleid.

 

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende om een e-mailadres op te geven.  Wij slaan uw toestemming en het tijdstip van toestemming op. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link naar de afmeldpagina.

Downloads van white papers of software / registraties

Wanneer u het formulier indient om uw exemplaar van onze white paper of uw software te downloaden, worden uw gegevens verzameld en gebruiken we uw gegevens om een gepersonaliseerde downloadlink te maken.  We gebruiken de gegevens van het formulier niet voor andere doeleinden dan hieronder beschreven. Door de gepersonaliseerde downloadlink te gebruiken, kunnen we bepalen of u het bestand hebt gedownload en zo ja, hoe vaak u het hebt gedownload. Als u het bestand hebt gedownload, willen we via onze verkoopafdeling contact met u opnemen over dit onderwerp. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail, maar als u een telefoonnummer en/of postadres opgeeft, kunnen we ook per e-mail contact met u opnemen. Als u de download niet hebt voltooid, worden uw gegevens binnen 48 uur automatisch verwijderd.

Door te downloaden geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken in ruil voor het downloaden van het bestand.

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt als onderdeel van een registratie voor een gratis product uit een advertentie in een vaktijdschrift, nemen wij hierover contact met u op via onze verkoopafdeling.

Door mee te doen, ga je akkoord met het gebruik van je gegevens in ruil voor het geadverteerde gratis product.

Theben Mediapool

Registratie

Volgens de voorwaarden voor het gebruik van Theben merk- en mediacontent moet de gebruiker zich registreren om toegang te krijgen. Hierbij worden niet alleen gegevens van de rechtspersoon "licentiehouder" verzameld en verwerkt, maar ook van de natuurlijke persoon of personen die het merk en de mediacontent namens de licentiehouder gebruiken. Registratie kan niet plaatsvinden zonder het verstrekken van deze gegevens. Verdere persoonlijke gegevens zijn vrijwillig. De persoonlijke gegevens die tijdens het proces worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt voor het implementeren, bewaken en nakomen van de licentieovereenkomst. Noch uw e-mailadres (verplichte informatie), noch uw adres of telefoonnummer (optionele informatie) zal worden verwerkt voor andere dan de genoemde doeleinden.

Controle op gebruik

In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden worden de gebruiksgegevens van de toegangen tot het merk en de media-inhoud op persoonlijke basis verwerkt om de uitvoering van de licentieovereenkomst te controleren.

Als u de media en merkinhoud als medewerker of agent van de licentienemer gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens enerzijds verwerkt in het gerechtvaardigde belang van Theben AG om het gebruik voor de licentienemer in te stellen, toe te staan, te controleren en te beëindigen, en anderzijds in het gerechtvaardigde belang van de licentienemer als derde partij volgens de wet op de gegevensbescherming om het gebruik in te stellen, toe te staan, te controleren en te beëindigen. Het doel van de verwerking is niet gericht op jou als natuurlijk persoon, maar op de licentienemer als rechtspersoon. Uw tegengestelde belangen kunnen prevaleren, bijvoorbeeld als u niet langer voor de licentiehouder werkt.

Gegevens doorgeven

Om u na een succesvolle registratie de toegangsgegevens voor Theben Mediapool te kunnen toesturen, geven wij uw verzamelde gegevens door aan onze dienstverlener voor het aanmaken van uw persoonlijke toegangsgegevens. De dienstverlener is zorgvuldig geselecteerd en strikt gebonden aan de gegevensbescherming door middel van een orderverwerkingscontract.

Uw rechten

Wanneer u gebruik maakt van onze Theben Mediapool, heeft u de rechten die staan vermeld onder rechten van betrokkenen.

Opslagperiode van de gebruiksgegevens

De gebruiksgegevens blijven opgeslagen zolang persoonlijke controle van het gebruik noodzakelijk is voor de contractpartner Theben AG of de licentiehouder.

Registratie voor trainingen en workshops op locatie

Je kunt de namen en contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de evenementen vinden op onze website onder Service > Seminars en Online Trainingen. U kunt ons uw vragen over de aangeboden evenementen of uw registratie sturen via de communicatieopties e-mail/telefoon/telefax. Je kunt voor je aanmelding ook ons aanmeldingsformulier gebruiken via de knop "Aanmelden".  Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor uw deelname (uw naam, uw bedrijf, uw e-mailadres) en uw verdere gegevens in het opmerkingenveld. De rechtsgrondslag voor de verwerking is "Contractuele en precontractuele doeleinden". Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van uw boeking en het organiseren van de training.

Binnen ons bedrijf geven we je gegevens door aan de mensen die betrokken zijn bij de organisatie van de training en de facturering. Als u uw kamervoorkeur en aankomst doorgeeft, geven we uw naam en aankomstdatum door aan hotels in onze omgeving.

Registratie voor onze online seminars en evenementen

Als u zich via het betreffende formulier inschrijft voor een van onze online seminars en evenementen, verwerken we uw gegevens (achternaam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, postcode, plaats, land, doelgroep en, indien van toepassing, uw opmerkingen) om na de training contact met u op te nemen. Dit kan gedaan worden door de organisatoren van de evenementen zelf (follow-up enquêtes, toesturen van opnames van het evenement) en door onze verkoopafdeling. Contact zal vrijblijvend plaatsvinden via e-mail of, als u een optie heeft achtergelaten, ook telefonisch. Het contact door onze verkoopafdeling kan betrekking hebben op het thema van het evenement, maar ook op andere producten en oplossingen van Theben AG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Aan de hand van de door u opgegeven postcode bepalen wij welke verkoopvertegenwoordiger voor u verantwoordelijk is.

Mocht het mogelijk zijn om vragen te stellen via een chatfunctie tijdens het online evenement, dan worden deze uitsluitend opgeslagen in onze software voor online seminars. De chatprotocollen worden niet doorgegeven. U wordt hierover geïnformeerd aan het begin van het betreffende evenement. Onze webinars worden regelmatig opgenomen. In het geval van een opname wordt u hierover voor aanvang van het evenement geïnformeerd.

Meer informatie over uw herroepingsrecht, recht op informatie, enz. vindt u in het gedeelte "Algemeen" van dit privacybeleid.

Contact - Aanvraagformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Hierbij is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam en voornaam op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De verwerking van gegevens om contact met ons op te nemen is gebaseerd op uw vrijwillige toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden verwijderd nadat het door u ingediende verzoek is afgehandeld.

Neem contact op met onze klantenservice via WhatsApp

Naast de op de Theben-website vermelde contactmogelijkheden kunt u ook via de Messenger-service WhatsApp contact opnemen met onze klantenservice.

De rechtsgrondslag voor ons gebruik van WhatsApp is ons legitieme belang om met je te communiceren. Op deze eindapparaten worden alleen de gegevens verwerkt van de personen die direct betrokken zijn bij de communicatie. De wezenlijke inhoud van uw communicatie met ons wordt handmatig overgedragen aan de klantenservicesystemen. Deze verwerking van uw gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke Theben AG vindt plaats op basis van "contractuele of precontractuele doeleinden". Deze verwerking van uw gegevens door Theben vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag "contractuele of precontractuele doeleinden" conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

Ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die onze webserver naar uw pc stuurt. Cookies veroorzaken geen schade aan je eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen technische cookies(1) , die zorgen voor de correcte werking van onze website (deze cookies worden automatisch ingesteld) en tracking cookies(2) voor marketing- en analysedoeleinden, waarvoor uw toestemming nodig is.

(1) Sessiecookies, documentcartfunctionaliteit, afhandeling van uw opt-out voor trackingdiensten.

(2) Google Analytics (via Google Tag Manager), Facebook Pixel, Luigi's Box - zie aparte secties in dit privacybeleid.

Cookies worden ook onderscheiden op basis van hoe lang ze worden opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Een sessiecookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze webserver met uw pc communiceert. Permanente cookies daarentegen blijven opgeslagen op uw pc; uw browser kan informatie geven over hoe lang ze worden opgeslagen. Een permanente cookie kan opnieuw worden gelezen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt. Om dit te voorkomen, kunt u de permanente cookie na uw bezoek aan onze website verwijderen. Permanente cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw gebruik van onze website te analyseren. We gebruiken sessiecookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren. Als u dit wilt uitschakelen, wijzigt u de betreffende instellingen van uw browser. Als uw browser geen cookies toestaat, kunt u mogelijk niet alle pagina's van onze website zonder problemen gebruiken. Om een contactformulier in te vullen, is het onvermijdelijk dat u uw browser instelt om sessiecookies toe te staan. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor advertentiedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Maak bezwaar tegen de afzonderlijke opties in de respectieve secties van dit privacybeleid.

Als u zich wilt afmelden voor alle tracking cookies die op onze website worden gebruikt of uw toestemming wilt aanpassen, gebruik dan deze link: Cookie-instellingen wijzigen

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO.

Tools voor bijhouden

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Daarnaast gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van de bovengenoemde bepaling. De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de overeenkomstige trackinginstrumenten.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskingprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de betreffende procedures.

Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen). Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

Matomo

Matomo is software die wordt gebruikt voor webanalyse en bereikmeting. In het kader van het gebruik van Matomo worden cookies gegenereerd en opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. De gebruikersgegevens die tijdens het gebruik van Matomo worden verzameld, worden alleen door ons verwerkt en niet gedeeld met derden. De cookies worden maximaal 13 maanden bewaard: https://matomo.org/faq/general/faq_146/;

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO);

Verwijdering van gegevens: De cookies hebben een maximale opslagperiode van 13 maanden.

De verzamelde en gepseudonimiseerde gegevens worden niet doorgegeven aan Matomo. In plaats daarvan worden ze opgeslagen op onze eigen server bij een gecertificeerde hostingprovider in Duitsland (Hetzner).

Google Analytics

Op basis van ons legitieme belang om ons webaanbod te verbeteren, maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google" ("Google").  Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door uw instellingen aan te passen: Cookie-instellingen wijzigen

Mogelijkheid van bezwaar

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Browser add-on om Google Analytics te deactiveren

De browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft de websitebezoeker meer controle over welke gegevens over bezochte websites worden verzameld door Google Analytics. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser. De browser add-on om Google Analytics uit te schakelen is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Google Analytics GA4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4.0, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), om het gebruik van websites te analyseren.

Bij het gebruik van Google Analytics 4.0 worden standaard zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken.

In Google Analytics 4.0 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In onze opdracht gebruikt Google deze en andere informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw websiteactiviteiten en gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw website- en internetgebruik.

De gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden 2 maanden bewaard en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website.

U kunt de toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de cookie-instellingen op te roepen [SET THE LINK TO CONSENT TOOL SETTINGS HERE OR the link to the website's privacy policy to change the settings here] en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot wederopzegging blijft onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit leiden tot beperkte functionaliteit op deze en andere websites.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming vindt u bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

Matomo analysegereedschap

Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de bereiksanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Op dezelfde manier kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyses kunnen we ook gebruikmaken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt voor deze doeleinden en kan informatie worden opgeslagen in een browser of in een eindapparaat en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de aanbieders van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskingprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de betreffende procedures.

- Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

- Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

- Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).

- Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).

- Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

  • Matomo (zonder cookies): Matomo is een gegevensbeschermingsvriendelijke webanalysesoftware die zonder cookies wordt gebruikt en waarbij de herkenning van terugkerende gebruikers plaatsvindt met behulp van een zogenaamde "digitale vingerafdruk", die anoniem wordt opgeslagen en elke 24 uur wordt gewijzigd; met de "digitale vingerafdruk" worden gebruikersbewegingen binnen ons online aanbod geregistreerd met behulp van gepseudonimiseerde IP-adressen in combinatie met browserinstellingen aan de gebruikerszijde, zodanig dat conclusies over de identiteit van individuele gebruikers niet mogelijk zijn. De gebruikersgegevens die in het kader van het gebruik van Matomo worden verzameld, worden alleen door ons verwerkt en niet met derden gedeeld; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Website: https://matomo.org/.

Hier is het alternatief voor Matomo met cookies:

  • Matomo: Matomo is software die wordt gebruikt voor webanalyse en bereikmeting. In het kader van het gebruik van Matomo worden cookies gegenereerd en opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. De gebruikersgegevens die tijdens het gebruik van Matomo worden verzameld, worden alleen door ons verwerkt en niet gedeeld met derden. De cookies worden opgeslagen voor een periode van maximaal 13 maanden: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Verwijdering van gegevens: De cookies hebben een maximale bewaartermijn van 13 maanden.

De verzamelde en gepseudonimiseerde gegevens worden niet doorgegeven aan Matomo. In plaats daarvan worden ze opgeslagen op onze eigen server bij een gecertificeerde hostingprovider in Duitsland (Hetzner).

Google dubbelklikken

Met deze tool kunnen we de frequentie van uw paginaweergaves of verkeer naar onze website in het algemeen bijhouden. Zo kunnen we bijhouden hoe vaak, hoe lang en welke delen van onze website je hebt gebruikt.

Gegevens doorgeven

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien:

- u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO,

- de openbaarmaking is noodzakelijk in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO voor de handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens,

- in het geval er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSGVO, alsmede

- dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Social media plugins en externe links

Bij het bezoeken van onze website maken we geen gebruik van zogenaamde plug-ins voor sociale media (knoppen SHARE en LIKE), die de rechtstreekse overdracht van gegevens met zich mee kunnen brengen.

We bieden u op onze website echter de mogelijkheid om via een zogenaamde externe link toegang te krijgen tot onze sociale media.

Wij willen u erop wijzen dat u bij gebruik van de link wordt doorgestuurd naar een website van een derde partij en dat wij geen invloed hebben op de mate waarin uw gegevens worden verwerkt door de betreffende aanbieder van sociale media. Informatie hierover kunt u verkrijgen via de website van de desbetreffende website-exploitant.

Als u wilt weten in hoeverre wij uw gegevens verwerken via onze social media, kunt u dit vinden onder Social Media Presences.

Sociale media

We onderhouden fanpagina's op verschillende sociale mediaplatforms met als doel om met gebruikers, klanten en geïnteresseerden te communiceren en hen daar te informeren over onze diensten. In het kader van deze online aanwezigheid verwerken de aanbieders van sociale media en wij uw persoonsgegevens.

Het is mogelijk om profielen, bedrijfspagina's of groepen aan te maken op de verschillende informatiediensten. Gebruikers kunnen bijdragen, foto's en video's uploaden op hun eigen profiel en op onze fanpagina's, of deze inhoud delen en becommentariëren. Gebruikers kunnen ook met elkaar in contact komen door openbare of privéberichten te schrijven.

Wij wijzen erop dat u de aangeboden informatiediensten op eigen verantwoordelijkheid gebruikt en dat wij op dit moment niet op de hoogte zijn van alle details van de gegevensverwerking van de aanbieders van sociale media uit de VS. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Het is mogelijk om de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze fanpagina's te verminderen door uit te loggen op het betreffende social media platform of de functie "ingelogd blijven" te deactiveren, de cookies op uw eindapparaat te verwijderen en uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten. Op deze manier wordt informatie verwijderd waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd. Hierdoor kunt u beperkt gebruik maken van onze fanpagina's zonder uw gebruikers-ID te onthullen.

Contact via privé- of openbare berichten

Op onze fanpagina's kunt u ons privé- of openbare berichten (commentaar) sturen. Als je contact met ons opneemt via privéberichten, slaan we de door jou verstrekte gegevens op om je vragen te kunnen verwerken. Wij verwijderen uw gegevens 6 maanden na het laatste bericht. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen of als verdere opslag noodzakelijk is voor het leveren van bewijs of als u toestemming hebt gegeven voor langere opslag.

Als u ons daarentegen een openbaar bericht stuurt, zijn de gegevens die u verstrekt ook zichtbaar voor alle andere gebruikers. Openbare berichten kunnen alleen door de gebruiker zelf worden verwijderd.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

Een gedetailleerde beschrijving van de vormen van statistische verwerking door de aanbieders van sociale media en Theben vindt u in de beschrijvingen hieronder.

Facebook

Theben gebruikt het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland ("Facebook") voor de informatiedienst die hier wordt aangeboden.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en het type en doel van het gebruik ervan

De gegevens die over u worden verzameld tijdens het gebruik van de Dienst worden verwerkt door Meta Platforms Irelands en kunnen worden overgedragen buiten de Europese Unie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres, de applicatie die u gebruikt, details van het eindapparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over websites die u hebt bezocht, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider.

Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina.

Facebook geeft hierover meer informatie op de volgende link:

https://www.facebook.com/help/pages/insights

De statistische informatie die Facebook aan ons verstrekt, is geanonimiseerd en maakt het niet mogelijk conclusies te trekken over individuele gebruikers. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook zelf anoniem is.

Als u interactieve functies op onze Facebook-pagina gebruikt, zoals de "Vind ik leuk"-knop of de commentaarfunctie, worden verdere persoonlijke gegevens zichtbaar voor Theben, waardoor een directe gebruikerstoewijzing mogelijk wordt.

Voor informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, kunt u terecht op de volgende ondersteuningspagina's van Facebook:

https://de-de.facebook.com/about/privacy#

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen overeenkomstig art. 6 (1) f) DSGVO.

Instagram

Theben AG gebruikt het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland ("Instagram") voor de informatiedienst die hier wordt aangeboden.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

De gegevens die over u worden verzameld tijdens het gebruik van de service worden verwerkt door Instagram. en kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, de applicatie die u gebruikt, informatie over het apparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over websites die u bezoekt, uw locatie en uw mobiele provider.

Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Instagram-pagina, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Instagram-pagina.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende link van Instagram:

https://www.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

De statistische informatie die ons door Instagram wordt verstrekt, is geanonimiseerd en maakt het niet mogelijk conclusies te trekken over individuele gebruikers. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de gegevensverzameling en gegevensverwerking door Instagram zelf anoniem is.

Als u gebruik maakt van interactieve functies op onze Instagram-pagina, zoals de "Vind ik leuk"-knop of de commentaarfunctie, worden verdere persoonlijke gegevens zichtbaar voor Theben AG, waardoor directe gebruikersattributie mogelijk wordt.

Theben AG heeft geen invloed op de interactieve functionaliteiten en gebruikersactiviteiten van de Instagram-pagina.

Raadpleeg het volgende privacybeleid voor informatie over hoe Instagram je persoonlijke gegevens verwerkt:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

Twitter

Theben maakt voor de hier aangeboden Short Message Service gebruik van het technische platform en de diensten van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van personen die buiten de Verenigde Staten wonen, is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

De gegevens die over u worden verzameld tijdens het gebruik van de service worden verwerkt door Twitter Inc. en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, de applicatie die u gebruikt, informatie over het eindapparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over websites die u hebt bezocht, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider.

Deze gegevens worden toegewezen aan de gegevens van uw Twitter-account of uw Twitter-profiel. Wij hebben geen invloed op de aard en omvang van de door Twitter verwerkte gegevens, de wijze van verwerking en gebruik of de doorgifte van deze gegevens aan derden. Informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt en met welk doel, vindt u in de verklaring van Twitter over gegevensbescherming (https://twitter.com/privacy?lang=de) en over de mogelijkheid om uw eigen gegevens op Twitter in te zien (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

Bovendien hebt u de mogelijkheid om informatie op te vragen via het Twitter-formulier voor gegevensbescherming of de archiefaanvragen:

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive

Als u interactieve functies op onze Twitter-pagina gebruikt, zoals de knop "Vind ik leuk" of "Retweet" of de commentaarfunctie, worden verdere persoonlijke gegevens zichtbaar voor Theben, waardoor een directe gebruikerstoewijzing mogelijk wordt.

Zie de volgende pagina voor informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen:

https://support.twitter.com/forms/privacy

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

LinkedIn

Theben gebruikt het technische platform en de diensten van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn") voor de korte berichtenservice die hier wordt aangeboden.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

De gegevens die over jou worden verzameld wanneer je de service gebruikt, worden door LinkedIn verwerkt en kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen. Dit omvat onder andere je IP-adres, de gebruikte applicatie, details van het eindapparaat dat je gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over websites die je hebt bezocht, je locatie en je mobiele telefoonprovider. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als de operator van de LinkedIn pagina, statistische informatie te bezorgen over het gebruik van de LinkedIn pagina.

De statistische informatie die LinkedIn ons verstrekt, is geanonimiseerd en maakt het niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de gegevensverzameling en gegevensverwerking bij LinkedIn zelf anoniem is.

Als u interactieve functies op onze LinkedIn-pagina gebruikt, zoals de "Vind ik leuk"-knop of de commentaarfunctie, worden verdere persoonlijke gegevens zichtbaar voor Theben, waardoor directe gebruikersattributie mogelijk wordt.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn kan gevonden worden in het privacybeleid van LinkedIn, dat toegankelijk is via de volgende link:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

XING

Theben maakt voor de hier aangeboden short message service gebruik van het technische platform en de diensten van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland ("XING").

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

De gegevens die over u worden verzameld wanneer u de service gebruikt, worden verwerkt door XING en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Dit omvat uw IP-adres, de gebruikte toepassing, gegevens over het eindapparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en toepassings-ID), informatie over websites die u hebt bezocht, uw locatie en uw mobiele provider. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de XING-site, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de XING-site.

De statistische informatie die ons door XING wordt verstrekt, is geanonimiseerd en maakt het niet mogelijk conclusies te trekken over individuele gebruikers. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het verzamelen en verwerken van gegevens bij XING zelf anoniem is.

Als u interactieve functies op onze XING-website gebruikt, zoals de "Vind ik leuk"-knop of de commentaarfunctie, worden verdere persoonlijke gegevens zichtbaar voor Theben, waardoor een directe gebruikerstoewijzing mogelijk wordt. Voor dit gebruik moet de bezoeker zich meestal bij XING registreren.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door XING vindt u in het privacybeleid van XING, dat u via de volgende link kunt openen:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

YouTube

Theben gebruikt het technische platform en de diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland ("YouTube") voor de informatiedienst die hier wordt aangeboden.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en het type en doel van het gebruik ervan

De gegevens die over jou worden verzameld tijdens het gebruik van de service worden verwerkt door YouTube en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Deze gegevens omvatten je IP-adres, de applicatie die je gebruikt, details van het eindapparaat dat je gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over websites die je hebt bezocht, je locatie en je mobiele telefoonprovider.

Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van het YouTube-kanaal, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van het YouTube-kanaal.

YouTube geeft hierover meer informatie op de volgende link:

https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=de

De statistische informatie die YouTube aan ons verstrekt, is geanonimiseerd en maakt het niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de gegevensverzameling en gegevensverwerking door YouTube zelf anoniem is.

Als u interactieve functies op ons YouTube-kanaal gebruikt, zoals de "Vind ik leuk"-knop of de commentaarfunctie, worden verdere persoonlijke gegevens zichtbaar voor Theben, waardoor een directe gebruikerstoewijzing mogelijk wordt.

Raadpleeg het volgende privacybeleid voor informatie over hoe YouTube jouw persoonlijke gegevens verwerkt:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

Kununu

Theben AG maakt voor de hier aangeboden short message service gebruik van het technische platform en de diensten van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland ("Kununu").

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

De gegevens die over u worden verzameld tijdens het gebruik van de service worden verwerkt door Kununu. Dit omvat uw IP-adres, de applicatie die u gebruikt, details van het eindapparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over websites die u hebt bezocht, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Kununu-site, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Kununu-site.

De statistische informatie die ons door Kununu wordt verstrekt is geanonimiseerd en laat geen conclusies toe over individuele gebruikers. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de gegevensverzameling en gegevensverwerking bij Kununu zelf anoniem is.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Kununu is te vinden in Kununu's privacybeleid, dat toegankelijk is via de volgende link:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

Pinterest

Theben gebruikt het technische platform en de diensten van Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin, Ierland voor de informatiedienst die hier wordt aangeboden.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

De gegevens die over u worden verzameld wanneer u de service gebruikt, worden verzameld en verwerkt door Pinterest en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Dit omvat uw IP-adres, de gebruikte toepassing, gegevens over het eindapparaat dat u gebruikt (inclusief apparaat-ID en toepassings-ID), informatie over de bezochte website en de daarop uitgevoerde activiteiten.

Pinterest geeft hierover meer informatie op de volgende link:

Privacy | Pinterest beleid

Als u momenteel als gebruiker bent ingelogd op Pinterest, wordt er een cookie met uw Pinterest-ID op uw eindapparaat geplaatst. Hierdoor kan Pinterest bijhouden dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Pinterest accounts. Pinterest knoppen die zijn ingebed in websites stellen Pinterest in staat om uw bezoeken aan deze websites te registreren en toe te wijzen aan uw Pinterest account. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om op u afgestemde inhoud of reclame aan te bieden. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Pinterest of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen krachtens art. 6 (1) f) DSGVO.

Hulpmiddel voor zoekanalyse Luigi's Box

Op onze website gebruiken we de tool Luigi's Box (https://www.luigisbox.com/) waarmee we het zoekgedrag van websitebezoekers kunnen evalueren en optimaliseren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Het enige doel van de cookie is om individuele gebeurtenissen te koppelen aan een sessie en om deze sessies aan elkaar te koppelen om het aantal relevante profielen van een zoekanalyse te bepalen. Het is niet mogelijk om via de cookie conclusies over jou als persoon te trekken. De verzamelde gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een datacentrum in Frankfurt. De zoekanalyse omvat een machine-learningprocedure om de beste lijst met zoekresultaten te bepalen.

Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven op deze website.

We gebruiken geen cookies wanneer we Google Ads gebruiken.

Volgens Google worden deze gegevens niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://www.google.de/policies/privacy/

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om:

- informatie opvragen (conform art. 15 DSGVO) over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klachten, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;

- de correctie (in overeenstemming met art. 16 DSGVO) te eisen van onjuiste of aangevulde persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

- wissen (conform art. 17 DSGVO) van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

- Beperking (op grond van art. 18 DSGVO) van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;

- Overdracht (conform art. 20 DSGVO) van uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

- Herroeping (op grond van art. 7 (3) DSGVO) van uw eenmaal gegeven toestemming. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten.

- Een klacht indienen (conform art. 77 DSGVO) bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 21 DSGVO, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er een specifieke situatie wordt gespecificeerd. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is het voldoende om een e-mail te sturen naar: datenschutz@theben.de.

Gegevensbeveiliging

We gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u de website bezoekt. In de regel is dit 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. We gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status juli 2023. Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.