Human Centered Building Automation

"De wereld groener maken" beschrijft ons idee van verantwoordelijkheid tegenover de natuur en toekomstige generaties. Daarom is het thema duurzaamheid diep verankerd in het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het concept van Human Centered Building Automation (HCBA). HCBA richt zich op mensen en niet op het gebouw. Het doel is om alleen zoveel gebouwtechnologie te installeren als nodig is, om effectief energiebesparingspotentieel te activeren en om het gebouwenbestand duurzaam en geschikt voor de toekomst te maken. Maar HCBA is slechts één van de vele maatregelen. Lees hier meer!

"De bouw- en vastgoedsector is een van de grootste CO2-uitstoters ter wereld en moet eindelijk effectieve actie ondernemen om zijn hoge energievraag en CO2-uitstoot te verminderen."

Paul Sebastian Schwenk, CEO Theben AG

TITLE_NL_NL does not exist

Ons doel: echte klimaatneutraliteit

Klimaatneutraliteit door het compenseren van CO2-uitstoot is één mogelijkheid. Ons begrip van "echte" klimaatneutraliteit gaat echter nog een stap verder.  Ons doel is om de CO2-uitstoot te minimaliseren waar dat binnen onze eigen controle ligt. En pas daarna te vertrouwen op compenserende maatregelen.

TITLE_NL_NL does not exist

"Energie op het juiste moment"

Dit citaat van onze oprichter Paul Schwenk is al meer dan 100 jaar bij ons. En het onderwerp heeft niets aan actualiteit ingeboet. Integendeel. Op deze pagina kun je ontdekken hoe divers de mogelijkheden voor energiebesparing kunnen zijn en wat we eraan kunnen doen.

TITLE_NL_NL does not exist

De levenscyclus van een product en alles wat daarbij komt kijken

Mit unseren Produkten wollen wir die Gebäude von morgen grüner machen. Wir wollen sie nachhaltiger machen. Dafür setzen wir alle Hebel in Bewegung und lassen keinen Aspekt im Produktlebenszklus aus: Angefangen bei den Lieferanten und den Transportwegen, über die Bauteilen und die verwendeten Materialien, über die Produktionsprozesse bis hin zur Verpackung und schlussendlich dem Recycling. Und so sieht das genau aus.

TITLE_NL_NL does not exist

Eén voor allen - allen voor één

De thema's duurzaamheid, klimaatverandering en ecologische diversiteit gaan ons allemaal aan. Daarom is iedereen bij Theben betrokken: van onze leerlingen tot de directie. Elke kleine bijdrage telt en samen kunnen we ongelooflijke dingen bereiken. Daar geloven wij in.