Human Centered Building Automation

"De wereld groener maken" beschrijft ons idee van verantwoordelijkheid voor de natuur en toekomstige generaties. Daarom is het onderwerp duurzaamheid diep geworteld in het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het concept Human Centered Building Automation (HCBA). HCBA richt zich op de mensen en niet op het gebouw. Het doel is om alleen zoveel gebouwtechnologie te installeren als nodig is, om zoveel mogelijk energie te besparen en om de gebouwen duurzaam en klaar te maken voor de toekomst. Maar HCBA is slechts één van de vele maatregelen. Ontdek hier meer!

"De bouw- en vastgoedsector is een van 's werelds grootsteCO2-uitstotersen moet effectieve maatregelen nemen om haar hoge energievraag enCO2-uitstootte verminderen."

Paul Sebastian Schwenk, CEO Theben AG

TITLE_NL_NL does not exist

Ons doel: Klimaat neutraal

Klimaat neutraal door het compenseren van CO2-uitstoot is één mogelijkheid. Ons begrip van klimaat neutraal gaat echter nog een stap verder. Ons doel is om de CO2-uitstoot te minimaliseren waar dat kan. En dan pas te richten op compenserende maatregelen.

TITLE_NL_NL does not exist

"Energie op het juiste moment"

Dit citaat van onze oprichter Paul Schwenk en al 100 jaar staat het onderwerp bij Theben centraal. Het onderwerp is in al die jaren actueel geweest. Hier lees je op hoeveel manieren er zijn om energie te besparen en wat we eraan kunnen doen.

TITLE_NL_NL does not exist

De levenscyclus van een product en alles wat daarbij komt kijken

Met onze producten willen we de gebouwen van morgen groener en duurzamer maken. Om dit te bereiken, halen we alles uit de kast en slaan geen enkel aspect over. Beginnend bij de leveranciers en de transportroutes, de componenten en de gebruikte materialen, de productieprocessen, de verpakking en ten slotte de recycling. En dit is hoe dat eruit ziet.

TITLE_NL_NL does not exist

Eén voor allen - allen voor één

De thema’s duurzaamheid, klimaatverandering en ecologische voetafdruk gaan ons allemaal aan. Daarom vindt iedereen bij Theben dit belangrijk: van onze stagiaires tot de directie. Elke kleine bijdrage telt en samen kunnen we ongelooflijke dingen bereiken. Dat is wat wij geloven.