MAXplus app

 

MAXplus is de smartphone-app van Theben voor de comfortabele programmering en besturing van de DIMAX 544 plus P universele inbouwdimmer. De inbedrijfname en bediening van de app zijn intuïtief en zijn vanzelfsprekend.

Overzicht van de belangrijkste functies:

  • Hoofdniveau: Na het starten van de app kunnen nieuwe apparaten worden toegevoegd, reeds ingevoegde apparaten of ingeleerde lichtscènes en favorieten worden geselecteerd.

  • Lichtsterkte: In het menu 'Lichtsterkte' kunnen de minimale en maximale lichtsterkte worden bepaald, kan de inschakellichtsterkte worden ingesteld of kan met de 'Memory'-functie de laatste lichtsterkte worden opgeslagen.

  • Comfort: Als comfortfuncties kunnen o.a. een sluimer- en wekfunctie worden ingesteld. Bij de sluimerfunctie wordt het licht 's avonds zacht gedimd en leidt u zo naar dromenland. 's morgens wordt u door de wekfunctie met een zacht toenemende lichtsterkte gewekt.

  • Bedrijfsmodi Dimmen & Trapverlichting: Met de intuïtieve interface kan men selecteren of 'Dimmen' of de 'Traplichtfunctie' moet worden geconfigureerd. In de modus 'Dimmen' kunnen de minimale/maximale lichtsterkte, de inschakellichtsterkte en het dimgedrag met enkele klikken worden geprogrammeerd. In de modus 'Trapverlichting' zijn de trapverlichtingstijd, de lichtsterkte bij uitschakelvoorwaarschuwing en de inschakeltijd instelbaar.