KNX – gewoon meer flexibiliteit en toekomstzekerheid

Wat is KNX? Een technologie en zijn oneindige mogelijkheden

Of het nu gaat om universiteiten, scholen of andere administratieve- en kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, musea, hotels of ook uw eigen huis – KNX maakt er gewoon meer van. Het voordeel van een KNX-systeem is zijn veelzijdigheid. Met KNX kunnen alle gebouwfuncties met elkaar worden verbonden, geprogrammeerd en aangestuurd. Van verwarming, ventilatie en binnenklimaatregeling via verlichting en zonwering tot aan alarm-, beveiligings- en informatiesystemen. Al deze functies kunnen automatisch via intelligente sensoren worden aangestuurd en handmatig met schakelaars in de ruimtes of centraal via een visualisatie worden bediend – thuis of mobiel via smartphones of tablets.


Theben, KNX en de KNX Association – de veldbus en zijn geschiedenis

KNX staat voor „Konnex“ resp. „connectiviteit“ (verbinding) en is een veldbus voor de gebouwautomatisering. KNX is ontstaan uit de samensmelting van de Europese organisaties EIBA, EHSA en BCI, die streefden naar een gemeenschappelijke standaard voor de toenmalige veldbussen. Tegenwoordig is KNX de wereldwijde standaard voor de huis- en gebouwautomatisering (ISO/IEC 14543). Wereldwijd zijn er meer dan 90.000 geschoolde KNX-partners in 190 landen. De richtlijnen van de KNX-technologie worden opgesteld en beheerd door de KNX Association, waarvan momenteel 495 bedrijven wereldwijd lid zijn. Daardoor staat KNX voor extreme veilige investering en toekomstzekerheid. Theben werd al als een van de eerste bedrijven lid van de Association en heeft als lid van het Executive Committee actief invloed op de verdere ontwikkeling van de KNX-technologie. Daarnaast behoren wij sinds 2015 ook tot het KNX Technology Committee. In 2019 introduceerde Theben als eerste fabrikant radiografische KNX-actoren volgens de Data Secure-standaard. Theben – een deskundige partner voor alle vragen over KNX- systemen.

Meer informatie op www.knx.org

KNX-sensoren en KNX-actoren: hoe alles samenhangt

KNX-systemen zijn vergelijkbaar met een fijn zenuwstelsel, dat met sensoren en actoren is uitgerust. Alles wat de sensoren detecteren, wordt als opdrachten naar de actoren doorgestuurd. De actoren zorgen op hun beurt weer voor de gewenste reactie: ze schakelen het licht in als het te donker wordt, ze schakelen de verwarming in als het te koud wordt en ze bewegen de jaloezieën als de zon teveel verblindt. De topologie is daarbij zeer variabel: lijn-, boom- of ook sterstructuren zijn mogelijk.

Doorslaggevend daarbij is dat de stroomvoorziening van de verbruikers van de KNX-installatie gescheiden is. In tegenstelling tot de traditionele installatie, waarbij besturing en energieverdeling met elkaar verbonden zijn, communiceren de KNX-deelnemers via een eigen kabelnetwerk. Het kabelnetwerk van een KNX-installatie wordt in delen opgesplitst, zogenaamde lijnen, en hiërarchisch gestructureerd. De lijnen zijn via lijn- of bereikkoppelingen logisch en fysiek met elkaar verbonden. Elke lijn kan maximaal 256 deelnemers hebben. Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de gebruikte voedingsspanning en de stroomopname van de bus van de afzonderlijke deelnemers.

Een bereik bestaat uit 15 van deze KNX-lijnen. En 15 bereiken kunnen met een bereiklijn, de zogenaamde 'backbone', met elkaar worden verbonden. Minus de systeemcomponenten kunnen max. 58.384 KNX-apparaten in één systeem worden geïnstalleerd.

Grafik KNX System 520x293 NL 

ETS - de software voor elk KNX-systeem

De communicatie tussen de KNX-busdeelnemers vindt via datatelegrammen plaats. Voor de toewijzing van de afzonderlijke deelnemers en de configuratie van de functies wordt de zogenaamde ETS, de ‘Engineering Tool Software’ gebruikt.

De ETS werd door de KNX Association opgesteld en wordt continu verder ontwikkeld. Ze is de gemeenschappelijke basis van alle KNX-installaties. Alle KNX-apparaten moeten door onafhankelijke instituten worden gecertificeerd. Na succesvolle certificatie kunnen de apparaatspecifieke gegevens in de ETS worden geïmporteerd. Zo kunnen KNX-installaties fabrikantonafhankelijk worden uitgevoerd.

De ETS-programmering van een KNX-gebouwinstallatie is net zo veelzijdig als het leven zelf. Want wanneer, waar , in welke ruimtes wat moet gebeuren, is een zeer complexe taak, die een vooruitziende blik en flexibiliteit vereist. Het voordeel van KNX is: men kan de functies van een systeem altijd met de ETS herprogrammeren – zonder klemmen en hakken.

TITLE_NL_NL does not exist

Veilig! Dankzij KNX Data Secure

VDoor de toenemende netwerkintegratie in Smart Buildings worden aan de veiligheid van de afzonderlijke systemen steeds hogere eisen gesteld. De KNX Association reageert hierop met de standaard 'KNX Data Secure'. Al in 2019 introduceerde Theben als eerste fabrikant radiografische KNX-actoren volgens de Data Secure-standaard. Tegenwoordig ondersteunen talloze KNX-producten van Theben KNX Data Secure en zorgen zo voor maximale bescherming tegen diefstal van gegevens en manipulaties.

TITLE_NL_NL does not exist

De voordelen van KNX in een oogopslag:

  • Vereenvoudigt het ontwerp en verlaagt de kosten bij complexe eisen
  • Verbinding van verschillende systeemonderdelen
  • Kan worden veranderd en uitgebreid
  • Centrale visualisatie en besturing van gebouwfuncties mogelijk
  • Verlaagt exploitatie- en energiekosten
  • Meer wooncomfort met minder energieverbruik
  • Zeer veilige investering en toekomstzekerheid door wereldwijde KNX-standaard