Milieubeleid van het Theben AG hoofdkantoor in Haigerloch

Milieubeleid als onderdeel van het bedrijfsbeleid is de verantwoordelijkheid van de directie. De directie beschouwt milieubeleid als leidinggevende taak en zorgt voor de continue verdere ontwikkeling en verbetering van de milieubalans. Het milieubeleid is als onderdeel van ons geïntegreerde managementsysteem in ons managementhandboek beschreven. De naleving en controle vinden volgens de daar vastgelegde regels plaats.

Theben AG heeft als doel uitgesproken dat bij alle activiteiten negatieve gevolgen voor het milieu zo gering mogelijk worden gehouden, waarbij de naleving van de wettelijke voorschriften als minimum vanzelfsprekend is.

Milieu
  • Reeds in een vroeg stadium van de productontwikkeling, logistiek en productieplanning beoordelen en houden wij rekening met mogelijke milieugevolgen.
  • Alle medewerkers worden overeenkomstig hun functie op het gebied van milieubescherming geïnformeerd, geschoold en tot naleving van de voorschriften verplicht.
  • Ter voorkoming van milieubelastingen worden onze bedrijfs- en productieprocessen op hun milieuvriendelijkheid gecontroleerd, om de milieugevolgen waar mogelijk tot een minimum te beperken.
  • Wij gebruiken energie en grondstoffen zo zuinig/efficiënt mogelijk en geven de voorkeur aan energiebronnen die weinig schadelijke stoffen bevatten.
  • Wij nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming of vermindering van de milieubelasting die door mogelijke processtoringen zou kunnen ontstaan.
  • In het kader van het economisch haalbare letten wij bij de keuze van onze materialen en leveranciers op de naleving van onze ecologische eisen en doelstellingen.
  • Contractanten die in ons bedrijf werken, worden verzocht onze milieurelevante voorschriften eveneens na te leven.
  • In een dialoog met leveranciers, klanten, overheidsinstanties en het publiek gaan wij constructief en duurzaam in de zin van dit milieubeleid te werk.
  • De naleving van het milieubeleid wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld in het kader van interne audits. 

Suggesties voor het milieubeheer ziet onze verantwoordelijke medewerker graag tegemoet.