Gegevensbescherming
Gegevensbescherming

Bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens bij Theben

Wij verheugen ons dat u onze website bezoekt en belangstelling toont voor onze producten en diensten. De bescherming van uw privésfeer en de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de bepalingen in de Duitse wet inzake de gegevensbescherming. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij eventueel opslaan en hoe wij daarmee zullen omgaan.

 

Verzamelen en verwerken van gegevens

Als u onze internetpagina's bezoekt, slaan onze servers standaard diverse toegangsgegevens in een elektronisch protocol („logbestand") op. Tot deze gegevens behoren uw IP-adres, de website die u vóór ons hebt bezocht, de webpagina's die u bij ons bekijkt en de datum en het tijdstip waarop u de pagina hebt geopend en dus de duur van het bezoek. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend om statistische doeleinden geanalyseerd en in geen enkel geval aan derden doorgegeven. Verder worden persoonsgegevens alleen opgeslagen als u ons deze vrijwillig geeft, bijv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, het bestellen van informatie of de inschrijving voor een seminar.

 

Newsletter

Theben AG slaat de door u ingevoerde gegevens op en gebruikt deze uitsluitend voor het versturen van de Newsletter. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Met de Theben Newsletter wordt u op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, acties en scholingsevenementen. U kunt uw akkoordverklaring op ieder gewenst moment inzien en herroepen door uzelf af te melden voor de nieuwsbrief. Aan het einde van elke Newsletter vindt u een link naar de opzegpagina. Om u te kunnen voorzien van passende aanbiedingen en content wordt uw klikgedrag naar aanleiding van de Newsletter geregistreerd. De gegevens die wij aan de hand van deze analyse verzamelen, worden gebruikt voor statistische doeleinden. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de Newsletter voortdurend optimaliseren en verbeteren. Theben AG geeft deze gegevens niet door aan derden.

Met de Theben Newsletter wordt u op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, acties en scholingsevenementen. U ontvangt een Newsletter alleen als u uitdrukkelijk daarmee hebt ingestemd, bijv. door het betreffende vakje in onze contactformulieren aan te klikken. Deze instemming kunt u op ieder gewenst moment herroepen door het abonnement op de Newsletter op te zeggen. Aan het eind van elke Newsletter vindt u een link naar de opzegpagina.

Wij evalueren hoe succesvol het gebruik van de Newsletter is. Daarbij wordt geanalyseerd welke Newsletter hoe vaak werd geopend of hoe vaak in een Newsletter op links naar onze producten of andere informatie werd geklikt. Door de analyse van het klikgedrag kunnen wij de Newsletter continu optimaliseren en aan de interesses van onze klanten aanpassen. Voor de analyse worden de gebruiksgegevens door middel van een samenvatting geanonimiseerd, zodat de verzamelde gegevens niet meer aan een bepaalde e-mailadres kan worden gekoppeld. Daarom is uw persoonlijk klikgedrag niet bij ons bekend. Desondanks kunt u deze beoordeling van het succes van de Newsletter altijd afwijzen door het abonnement op de Newsletter op te zeggen.

 

Uw gebruik van onze contactformulieren

Met onze contactformulieren verzamelen wij persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw vraag of verzoek te beantwoorden. De inhoud van het ingevulde contactformulier wordt per e-mail naar onze marketingafdeling gestuurd, die dit bericht doorstuurt naar de bij ons daarvoor verantwoordelijke afdeling. De gegevens van uw aanvraag blijven uitsluitend in ons e-mailsysteem opgeslagen en worden, nadat uw aanvraag is afgehandeld, geblokkeerd zodat ze niet verder kunnen worden gebruikt. De enige uitzondering is uw e-mailadres, maar alleen als u onze Newsletter wilt ontvangen door het betreffende vakje aan te klikken.

 

Doorgeven en gebruik van persoonsgegevens alsmede bestemming

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen en voorzover deze voor bepaalde doeleinden noodzakelijk zijn: bijv. voor de technische administratie, voor de analyse van enquêtes en voor marketing. Wij garanderen u dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze worden verzameld (bijv. inschrijving voor seminars en het boeken van hotels) en niet aan derden worden geopenbaard, doorgegeven of voor andere commerciële doeleinden zullen worden gebruikt. Het doorsturen van de verzamelde persoonsgegevens naar overheidsinstellingen en -instanties vindt alleen in het kader van dwingende nationale wetgeving plaats. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang te beschermen. Onze medewerkers en derden die bij de gegevensverwerking betrokken zijn, zijn over de Duitse wet inzake de gegevensbescherming geïnformeerd en zijn verplicht vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.

 

Ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die ons webserver op uw pc opslaat. Met deze bestanden kunnen wij zien hoe u door de pagina's van ons portaal navigeert.

Er zijn diverse soorten cookies, waaronder cookies die afhankelijk zijn van de duur van de opslag. Zogenaamde sessiecookies (Session Cookies) worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een sessiecookie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de communicatie van onze webserver met uw pc wordt gewaarborgd. Permanente cookies daarentegen blijven op uw pc opgeslagen; hoe lang dit is, kunt u vinden in uw browser. Een permanent cookie kan bij het volgende bezoek aan onze website weer worden gelezen. Om dit te voorkomen, kunt u het permanente cookie na het bezoek aan onze website verwijderen. Met behulp van permanente cookies kunnen wij bijv. uw gebruik van onze website analyseren.

Anderzijds maakt men onderscheid tussen cookies op basis van hun herkomst. Zogenaamde directe cookies (First-party Cookies) zijn altijd afkomstig van de website die in de adresbalk van uw browser is aangegeven. Zogenaamde indirecte cookies (Third-party Cookies) zijn afkomstig van websites die u niet direct hebt opgeroepen, maar die via afbeeldingen of advertenties aan de website van de eerste partij zijn gekoppeld. In uw browser kunt u zien uit welke bronnen op uw pc opgeslagen cookies afkomstig zijn.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies accepteren. Om dit uit te schakelen, moet u de betreffende instellingen van uw browser wijzigen. Als uw browser geen cookies accepteert, kan het zijn dat u niet alle pagina's van onze website ongestoord kunt gebruiken. Om een contactformulier te kunnen invullen, moet u uw browser echter zo instellen dat deze sessiecookies accepteert. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Het door ons gebruikte webanalyseprogramma Google Analytics slaat permanente cookies op uw pc op, als uw browserinstellingen dit toestaan. De door Google geplaatste cookies worden ook voor Google DoubleClick gebruikt. Een permanent cookie kan bij het volgende bezoek aan onze internetaanbod weer worden gelezen. Om dit te voorkomen, kunt u het permanente cookie na het bezoek aan onze website verwijderen.

 

Verwerking van uw gegevens bij ons klantenonderzoek

Als u het klantenonderzoek door aanklikken van de betreffende link in onze e-mail start, wordt u door het e-mailadres als de ontvanger van de e-mail automatisch als deelnemer aan ons klantenonderzoek geïdentificeerd. Deze identificatie dient uitsluitend ertoe om uw het cadeau te kunnen toesturen. Door het aanklikken van de link stemt u in met de identificatie voor het genoemde doel. Uw antwoorden worden in ieder geval anoniem, d.w.z. zonder verwijzing naar uw persoon of uw bedrijf opgeslagen en geanalyseerd.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders op te stellen en om overige aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden verstrekken, voorzover dit wettelijk verplicht is of voorzover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door uw browser-software zodanig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

DoubleClick

DoubleClick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Doubleclick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties aan u te tonen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudo-identificatienummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Door het gebruik van de DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partner-websites alleen advertenties tonen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies verzamelde informatie worden door Google ter analyse naar een server in de VS gezonden en daar opgeslagen. Deze gegevens worden door Google alleen naar derden gezonden op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens. Google zal uw gegevens nooit combineren met andere, door Google verzamelde gegevens. Door het gebruik van onze websites verklaart u dat u instemt met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google en met de hierboven beschreven manier van gegevensverwerking en met het hierboven genoemde doel. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u de verzending van de door de cookies verzamelde en op uw gebruik van de websites betrekking hebbende gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die op de volgende link onder DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbaar is. Of u kunt de Doubleclick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance op de volgende link deactiveren.