RAMSES BLE app

 

De RAMSES BLE (digitale klokthermostaat) van Theben (OpenTherm, net) dient voor de tijdsafhankelijke bewaking en regeling van de ruimtetemperatuur in eengezinswoningen, kantoren etc. De bediening en programmering vinden uitsluitend via de app plaats. Ingebruikname, bediening en programmering zijn vanzelfsprekend. RAMSES BLE-app voor de comfortabele, veilige en tevens supereenvoudige bediening van een RAMSES BLE in de versies OpenTherm (modulerend) en net (relais).

Overzicht van de belangrijkste functies:

  • Hoofdmenu: Na het starten van de app verschijnt het hoofdmenu. Hier kunnen alle belangrijke instellingen eenvoudig worden gekozen. Weergave van de actuele gewenste en werkelijke temperatuur, draaiwiel voor wijziging van de gewenste ruimtetemperatuur, eenvoudige keuze van diverse verwarmingsmodi en snelle keuze van Comfort- resp. Ecomodus tot aan de volgende schakeltijd.

  • Info: Door in het hoofdmenu op de Info-knop te drukken, gaat men naar het Infomenu voor de weergave van alle, afhankelijk van het apparaattype, beschikbare informatie (temperaturen, toestanden etc.).

  • Programmeren: Bewerken van schakelprogramma's.

  • Settings: Hier worden de instellingen van de diverse soorten regelaars, van de externe ingang etc. gekozen.