LUXORliving Smart Start: KNX Smart Home eenvoudig draadloos achteraf installeren

(Haigerloch, 1 maart 2024) Door de groeiende vraag naar duurzaam installeren wordt steeds belangrijker om bestaande gebouwen te renoveren en aan te passen. Met het draadloze Smart Home-systeem LUXORliving Smart Start kunnen appartementen, woningen, klaslokalen, winkels of kantoren achteraf worden uitgerust met op KNX gebaseerde Smart Home functies, zelfs als er geen KNX-installatie is.

LUXORliving Smart Start is gebaseerd op de huidige KNX-RF-standaard RF1.R en biedt alle functies die je vandaag en in de toekomst echt nodig hebt, waaronder schakelen, dimmen, zonwering, klimaat, scènes, groepen, centraal UIT, paniekfunctie, raamcontacten, tijdsturing en astrofunctie. Het aantal functies kan flexibel worden uitgebreid door Google Assistant, IFTTT en is nog met veel meer te integreren.

 

Eenvoudige ingebruikname en bediening

Het KNX-RF-systeem vereist geen systeemapparaten zoals mediakoppelaars of voedingen in de verdeler en vooral geen ETS. In plaats daarvan vormt de LUXORliving IP-RF ruimteregelaar het middelpunt in combinatie met compacte inbouwactoren met RF-bediening voor schakelen, dimmen en jaloeziesturing. Dankzij KNX Data Secure is radiocommunicatie beschermd tegen gegevensdiefstal en manipulatie. Smart Start wordt zonder ETS in gebruik genomen via de LUXORplug Windows software. De bediening gaat via LUXORliving IP-RF, impulsdrukker, LUXORplay app of spraak. Bediening op afstand is optioneel mogelijk via de beveiligde Theben Cloud.

De vlakke inbouwactor met RF-bediening in plaats van conventionele inbouw-RF-actoren plus impulsdrukkers, vereenvoudigen de installatie.  Zonder systeemapparatuur zoals voedingen en mediakoppelaars en zonder ETS-licentie kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd. Bovendien is latere integratie in bekabelde KNX-systemen zonder problemen mogelijk, waardoor investeringen optimaal beschermd zijn.

 

Stap eenvoudig een Smart Home binnen voor levensloopbestendig wonen

LUXORliving Smart Start heeft nog een ander aspect in gedachten: de demografische veranderingen zullen ervoor zorgen dat de behoefte aan en de vraag naar hulpsystemen de komende jaren enorm zullen stijgen. Levensloopbestendig wonen met een RF-systeem zoals LUXORliving Smart Start biedt vele mogelijkheden om het dagelijks leven gemakkelijker te maken, mensen te beschermen en hun levenskwaliteit te verbeteren met eenvoudige middelen. Een Smart Home kan zo eenvoudig en toekomstbestendig zijn.   

 

(2.439 tekens)

Download persbericht en afbeeldingen: