100 jaar Building Automation: 5 vragen aan Paul Sebastian Schwenk CEO van Theben AG

(Haigerloch, 02 juni 2021) Toen oprichter Paul Schwenk in 1921 de firma "Spezialfabrikation elektr. Schaltapparate" (speciale productie van elektrische schakelapparaten) bij het Handelsregister in Stuttgart aanmeldde, kon hij nog niet weten hoe succesvol Theben AG zou worden. Hij legde toen echter al de eerste steen voor het familiebedrijf dat momenteel internationaal successen boekt. Wat in 1921 met het toegekende patent voor de eerste trapverlichtingtijdschakelaar begon, heeft zich ontwikkeld tot een uitgebreid productassortiment op de gebieden tijd- en lichtregeling, klimaatregeling, KNX-gebouwsysteemtechniek, Smart Home en oplossingen voor digitalisering in de energietransitie.

Paul Sebastian Schwenk, CEO van Theben AG en achterkleinzoon van de oprichter, vertelt in het volgende interview over de geschiedenis van Theben en reflecteert op de huidige en toekomstige uitdagingen voor het bedrijf.

Meneer Schwenk, dit jaar viert Theben zijn 100-jarige jubileum. Wanneer en hoe begon het succesverhaal?

Paul Sebastian Schwenk: De exacte geboortedatum is 22 februari 1921, toen de aanmelding bij het Handelsregister in Stuttgart plaatsvond. Paul Schwenk was een opgeleide horlogemaker die in een fabriek voor schakelklokken werkte. Zijn manier van doen vind je min of meer tot op de dag van vandaag terug: hij heeft het product geperfectioneerd en de zogenaamde trapverlichtingtijdschakelaar ontwikkeld. Hij was ook actief op het gebied van etalageverlichting.

 

Nadat hij in de werkplaats van zijn grootvader begon, groeide het bedrijf in de jaren '20 flink. 30 medewerkers produceerden schakelklokken, totdat uiteindelijk een groot gebouw in Stuttgart als eerste fabrieksgebouw werd aangeschaft. Om de onrust tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk te ontvluchten, verhuisde het bedrijf naar het platteland, naar Haigerloch. Nadat mijn overgrootvader in 1944 op nog jonge leeftijd stierf, nam mijn grootvader Paul Eberhard Schwenk het bedrijf al op zijn 19e over. Na de oorlog was het bedrijf nog maar heel klein en werd de productie met drie personen weer opgestart. Tijdens de economische groei in de jaren '50 waren we op het juiste moment met de juiste producten op de juiste plaats. Duitsland bloeide op en Theben kon de passende oplossingen aanbieden. Ook op het platteland was er steeds meer vraag naar elektriciteit en comfort. Zo ontwikkelde het succesverhaal van Theben zich gedurende de daaropvolgende decennia.

 

Wanneer begon u bij het bedrijf?

Schwenk: Ik begon in 2005 in de Raad van Toezicht, toen ik nog studeerde. Nadat ik mijn studie had afgerond en zelf ervaringen als ondernemer had opgedaan, begon ik begin 2016 bij Theben. Nadat mijn moeder in 2001 op nog jonge leeftijd stierf, werd ik als 20-jarige al snel met het bedrijf en met de verantwoordelijkheid ervan geconfronteerd. Ik sprong spreekwoordelijk in het diepe, maar mijn ambitie ontwikkelde zich en nu kan ik zeggen dat het noodlot ook een positief effect kan hebben, als je er op de juiste manier mee weet om te gaan.

 

Welk productassortiment biedt Theben aan?

Schwenk: Al 100 jaar houden wij ons bezig met oplossingen die energieverspilling tegengaan, maar tegelijkertijd comfort vergroten. Vanaf het begin van de jaren '90 kwam daar het onderwerp KNX bij. Theben was één van de mede-oprichters en nam al in een vroeg stadium deel aan de ontwikkeling van deze standaard. In 2003 bracht Theben de wooncomfortregeling "LUXOR" op de markt, lang voordat "Smart Home" een begrip was. Luxor werd in die tijd al ontwikkeld voor installateurs, zodat deze hun klanten eenvoudiger een geautomatiseerd, comfortabel gebouwbeheersysteem aan konden bieden. Daaruit ontstond enkele jaren geleden LUXORliving, een op KNX gebaseerd Smart Home-systeem dat eenvoudig kan worden bediend. De sector "Detection & Lighting" is vanaf de jaren '00 een mooie aanvulling en een logische uitbreiding op ons portfolio met het onderwerp Aanwezigheids- en bewegingsmelders.

 

Wat kenmerkt Theben en waar staat het bedrijf vandaag de dag?

Schwenk: De kerngedachte en het oorspronkelijke product zijn nog altijd stevig in ons gedachtegoed verankerd. Het schakelen van tijd en licht stond al bij mijn overgrootvader Paul Schwenk in het middelpunt, volgens zijn motto "Energie op het juiste moment".  Dat vormde de afgelopen 100 jaar onze stabiele, constante en solide basis en daarom zijn we ook vandaag de dag nog een modern, succesvol familiebedrijf.

Tijdens de afgelopen decennia hebben wij ons voortdurend ontwikkeld. Het portfolio nam toe in omvang en ook intern hebben we veel in nieuwe technologieën geïnvesteerd. Wat we nu al hebben bereikt en in de toekomst willen verstevigen, is onze positie als aanbieder van oplossingen. Juist op het gebied van Smart Energy wordt de deur naar de toekomst door onze Smart Meter Gateway CONEXA 3.0 geopend. Wij zijn een bedrijf met tradities, geschiedenis en een zeer stabiele en gezonde basis. Mijn persoonlijke doel en dat van het gehele bedrijf moet zijn het maximale aan performance, groei en technologie uit Theben te halen. Daarbij gebruiken we al onze waarden en de juiste strategie.

 

Hoe wilt u de toekomst voor Theben vormgeven?

Schwenk: Met dadendrang en respect. We hebben voldoende slagkracht en investeren zeer veel binnen onze mogelijkheden. Binnen de afgelopen drie maanden hebben we bijna 20 nieuwe medewerkers aangenomen en we vergroten onze kennis op het gebied Technologie voortdurend. Ook wat betreft de verkoop willen we nieuwe wegen bewandelen. Er zijn belangrijke terreinen waarop we willen en kunnen meespelen, met name als het gaat om Smart Energy, Smart Building en wat betreft de brug die daartussen moet worden geslagen. We hebben de Smart Meter Gateway CONEXA 3.0 ontwikkeld, oorspronkelijk een Duits initiatief. Onze buurlanden houden dit product echter ook nauwlettend in de gaten, want de energietransitie en de klimaatcrisis zijn ten slotte geen typisch Duitse fenomenen. Als we met Theben door middel van een gateway voor de veilige communicatie van meetwaarden, toepassingen en meerwaarden een bijdrage aan een succesvolle energietransitie kunnen leveren, heb ik echt zin in de toekomst. We willen bijvoorbeeld met onze gateway of met ons meerwaardenplatform graag de App Store van de energiewereld worden. We willen veel diverse branches een veilige toegang tot het gebouw en vanuit het gebouw tot de infrastructuur bieden. Daarvoor hebben we de beste voorwaarden in huis.

We houden ons ook bezig met digitale zakelijke modellen: welke gegevens kunnen onze producten vandaag al genereren, hoe kan je uit gegevens een meerwaarde halen en daaruit nieuwe producten en nieuwe technologieën ontwikkelen? Op dit gebied willen we op een behoedzame, maar vastberaden manier stappen zetten. De eerste pogingen kunnen we zonder twijfel via de Smart Meter Gateway ondernemen. Daarmee hebben we een goede positie op de markt van Smart Energy en hebben we in de gebouwautomatisering al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van KNX. Op het gebied van Smart Energy zijn wij de enige van vier Duitse fabrikanten die ook met actoren en sensoren in gebouwen actief is en in de gebouwautomatisering zijn we de enige fabrikant die een Smart Meter Gateway aanbiedt. Ook in het buitenland wordt onze huidige unieke positie geïnteresseerd in de gaten gehouden en in naburige landen worden onze producten meer en meer toegepast. De onderwerpen Meerwaarde en Energiemanagement in gebouwen hebben een hoge prioriteit. Een andere spannende nieuwe ontwikkeling is een op pixels gebaseerde contrastsensor. Een noviteit die bijvoorbeeld in plaats van een aanwezigheidsmelder aan het plafond kan worden gemonteerd en met een lens personen kan detecteren en in vastgestelde zones activiteiten kan uitvoeren.

Om te kunnen blijven groeien, willen we ook voor industriële klanten permanent een erkende partner zijn. De combinatie van product en expertise binnen de gegevensverwerking is volgens mij een grote kans voor ons, maar ook noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling. We zijn weliswaar een sterk onafhankelijk merk, maar staan ook in alle richtingen open voor samenwerkingen en gezamenlijke ontwikkelingen om de uitdagingen van de toekomst succesvol aan te kunnen.    

(7.911 tekens)

Download persbericht en beeldmateriaal