Visualisatie


1 Resultaten

theServa S110

  • KNX visualisatie voor de controle van het licht, zonwering en verwarmingssystemen met behulp van een smartphone of tablet
  • Grafische weergave van het huidige energieverbruik van meerdere verbruikers
  • Automatische uitschakeling van verbruikers bij overschrijding van drempelwaarden
Meer informatie